Toiminnallinen mittari

Täydennyskoulutettujen opettajien määrä

Ilmastomuutos- ja kiertotalousteemaisiin täydennyskoulutuksiin osallistuneiden opettajien määrä

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
90Ilmastonmuutos koulutyössä
Ajallaan
Kohtalainen