Toiminnallinen mittari

Vihreä Lippu -päiväkotien, peruskoulujen ja lukioiden määrä

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
92Ympäristökasvatus
Ajallaan
Kohtalainen