Strateginen mittari

Liikenteen päästöt

Liikenteen kokonaispäästöt

Lähde. HSY