Hyppää sisältöön
Mittarit

Toimenpiteet, joiden edistymistä seurataan

Ei arvoja
-
Ei tavoitearvoja
Toiminnallinen mittari

Jotta toimenpiteen edistymistä voidaan seurata, sille määritellään toiminnallinen mittari. Toiminnallinen mittari kuvaa kaupunkiorganisaation ponnistelua kyseisen toimenpiteen puolesta. Toiminnallisesta mittarista sopivat useimmiten toimenpiteen yhteyshenkilö ja ilmastoasiantuntija.

Tämä mittari kuvaa sitä, kuinka suurella osalla toimenpiteistä on sovittu toiminnallinen mittari. 

Ympäristöpalveluiden sitovana toiminnallisena tavoitteena vuodelle 2020 on, että kaikille Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toimenpiteille määritellään mittarit ja niiden tavoitetasot. 

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
147Toimenpideohjelman arviointi
Aikataulussa