Hyppää sisältöön
Mittarit

Kaupungin omistamien kaukolämmitteisten kiinteistöjen ominaislämmönkulutus

Taktinen mittari

Ominaislämmönkulutus kertoo lämmitystarpeen rakennusneliötä ja ulkoilman lämpötilaeroa kohti. Se on erityyppisille ja -ikäisille rakennuksille erilainen, ja siksi se pitääkin ilmoittaa erikseen eri tilanteisiin. Ominaislämmönkulutus on sääkorjattu ja kuvaa kaukolämmitteisten asuinkerrostalojen ominaislämmönkulutusta. Monet toimenpiteiden tavoitteena on pienentää rakennuskannan ominaislämmönkulutusta, jolloin lämmönkulutus kaupungissa kokonaisuutena pienenee. Tämän mittarin avulla tätä tavoitetta pystytään seuraamaan.

Lähtöaineistona on käytetty Helsingin ympäristötilastojen aineistoa Helsingin kaupungin omistamien rakennusten energiankulutus rakennustyypeittäin.

Laskentamalli on avointa lähdekoodia ja sitä on mahdollista kokeilla omassa selaimessa.