Hyppää sisältöön
Mittarit

Maa-ainesten hyötykäytön osuus

Viimeisin mittaus
2019
92%
-
Ei tavoitearvoja
Toiminnallinen mittari

Mittari kuvaa Helsingin katu- ja puistorakentamisessa muodostuvien maa-ainesten hyötykäytön osuutta verrattuna ulkopuolisille vastaanottajille toimitettuun määrään. Tavoitteena on, että hyötykäytön osuus on vähintään 80 % vuosittain. Vuonna 2019 maa-aineksista hyötykäytettiin sisäisesti 92 % (1 564 225 m3), loput toimitettiin ulkopuolisille vastaanottajille (136 894 m3). Suurin osa ulkopuolisille vastaanottajille menneestä materiasta menee maankaatopaikoille. Hyötykäyttö vähentää neitseellisen raaka-aineen käytön tarvetta vähentäen mm. louhinnan ja jatkojalostuksen kasvihuonekaasupäästöjä. Lisäksi hyötykäyttö vähentää merkittävästi maa-ainesten kuljetuksia vähentäen osaltaan kasvihuonekaasupäästöjä. 

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
45Maarakentamisen periaatteet
Aikataulussa