Toiminnallinen mittari

Tavoitettujen öljylämmitteisten kiinteistöjen omistajien lukumäärä

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
68Öljylämmityksestä luopuminen
Ajallaan
Merkittävä