Hyppää sisältöön
Mittarit

Energia- ja ilmastoatlakseen käytetyt resurssit

Toiminnallinen mittari

Pitää sisällään työaikaresurssit rahalliseen arvoon muutettuna sekä palveluhankintoihin käytetyt resurssit.

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
70Taloyhtiöpäättäjien energiaosaamisen parantaminen
Aikataulussa
Kohtalainen