Toiminnallinen mittari

Energia- ja ilmastoatlakseen käytetyt resurssit

Pitää sisällään työaikaresurssit rahalliseen arvoon muutettuna sekä palveluhankintoihin käytetyt resurssit.

Kuvaaja

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
70Taloyhtiöpäättäjien energiaosaamisen parantaminen
Ajallaan
Kohtalainen vaikutus

Suorat vaikutukset