Hyppää sisältöön
Mittarit

Kaavamääräysten mukainen uusien rakennusten ominaislämmönkulutus

Toiminnallinen mittari

Mittari kertoo keskimääräisen asemakaavassa tai tontinluovutusehdoissa vaaditun ominaislämmönkulutuksen (kWh/m2 vuositasolla laskettuna). Jos asiasta ei erikseen määrätä, lasketaan ominaislämmönkulutus rakennusmääräysten mukaisesti (tällä hetkellä 150 ? kWh/m2).

Tontilla itse tuotettu maalämpö, lämpökeräimet ja aurinkopaneelit lasketaan tässä yhteydessä eduksi, eli tämä mittari tarkastelee ostolämpöä.

 

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
58Asemakaavamääräysten kehittäminen
Aikataulussa