Hyppää sisältöön
Mittarit

Kerrosala, joka on kaavoitettu raideliikenteen lähelle

Toiminnallinen mittari

Helsingin kaupungin kaavoituksen arvioinnissa ja seurannassa vuodelta 2017 käytetään seuraavia vyöhykkeitä:

A: kantakaupunki, aluekeskukset ja raideliikenteen suunnitellut solmukohdat

B: nykyinen tai rakenteilla oleva raideliikennevyöhyke

C: suunnitteilla oleva raideliikennevyöhyke

D: ideatasolla oleva raideliikennevyöhyke ja nykyisen tai rakenteilla olevienraideliikennevyöhykkeiden reunat

E: muu Helsinki

Raideliikennevyöhykkeeseen kuuluu alue 600 metrin säteellä raideliikenteen asemilta. Tämän sivun arvot ovat kaupunkiympäristölautakunnan hyväksymien asemakaavojen tuottama asuinkerrosala vuosittain vyöhykkeille A ja B.

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
8Kestävä liikenne ja maankäytön suunnittelu
Aikataulussa
Kohtalainen
14Yhdyskuntarakenne ja kestävät kulkumuodot
Aikataulussa
Kohtalainen
16Kaavoitus ja kestävät liikkumismuodot
Aikataulussa