Toiminnallinen mittari

Kerrosala, joka on kaavoitettu raideliikenteen lähelle

Kuvaaja

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
8Joukkoliikenne ja maankäytön suunnittelu
Ajallaan
16Kaavoitus ja kestävät liikkumismuodot
Ei aloitettu

Suorat vaikutukset