Hyppää sisältöön
Toiminnallinen mittari

Asemakaavoissa puurakennuksiin määrätty kerrosneliömäärä

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
88Puurakentamisen edistäminen asemakaavoituksella
Aikataulussa
Kohtalainen
89Kaupunki lisää puurakentamista omissa hankkeissa
Aikataulussa