Toiminnallinen mittari

Asemakaavoissa puurakennuksiin määrätty kerrosneliömäärä

Kuvaaja

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
88Puurakentamisen edistäminen asemakaavoituksella
Ei aloitettu
Hyvin merkittävä vaikutus

Suorat vaikutukset