Toiminnallinen mittari

Asemakaavoissa puurakennuksiin määrätty kerrosneliömäärä

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
88Puurakentamisen edistäminen asemakaavoituksella
Ajallaan
Kohtalainen