Hyppää sisältöön
Mittarit

Osuus HNH2035-mittareista, joissa on taustalla tietokide

Toiminnallinen mittari

Toimenpiteiden seuranta perustuu luotettaviin mittareihin. HNH2035-ohjelmassa luotettavuus varmistetaan sillä, että mittarit ovat tietokiteitä eli ne perustuvat avoimeen dataan ja niitä voi kritisoida asiapohjalta. Siksi on tärkeää, että mahdollisimman monella mittarilla on tietokidesivu takanaan.

Tarkoituksena on jakaa toimenpiteiden tehtävät ja seuranta pienempiin osiin, joita kutsutaan tietokiteiksi. Tietokiteessä on aina täsmällinen kysymys, ja yhteiskehittämällä eli joukkoistetusti tuotetaan paras tietoon perustuva vastaus tai vastaukset. Kaikki käytetty data, päätelmät ja keskustelu kuvataan perusteluosiossa, jotta myös uudet käyttäjät voivat perehtyä siihen, mistä tämänhetkinen vastaus on tullut. Tietokiteen kysymyksestä riippuen sisältö voi olla hyvinkin asiantuntemusta vaativaa ja teknistä (esimerkiksi kaukolämmöntuotannon päästökertoimet) tai yhteiskunnallista keskustelua vaativaa (esimerkiksi miellyttävän kävely-ympäristön piirteet).

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
144Avoin päätöksentekokäytäntö
Aikataulussa