Toiminnallinen mittari

Osuus HNH2035-mittareista, joissa on taustalla tietokide

Toimenpiteiden seuranta perustuu luotettaviin mittareihin. HNH2035-ohjelmassa luotettavuus varmistetaan sillä, että mittarit ovat tietokiteitä eli ne perustuvat avoimeen dataan ja niitä voi kritisoida asiapohjalta. Siksi on tärkeää, että mahdollisimman monella mittarilla on tietokidesivu takanaan.

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
144Avoin päätöksentekokäytäntö
Myöhässä
145Toimenpideohjelman arvioinnin työkalut
Ajallaan