Toiminnallinen mittari

Aika toimenpiteiden edellisestä päivityksestä

Keskiarvo siitä, kuinka monta päivää sitten toimenpiteiden tietoja on päivitetty, eli i) lisätty toimenpiteen mittareiden arvoja, ii) muutettu toimenpiteen tehtävälistaa tai muita perustietoja tai iii) tehty toimenpiteelle uusi tilannepäivitys.

Kuvaaja

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
144Avoin päätöksentekokäytäntö
Myöhässä