Strateginen mittari

Raide- ja laivaliikenteen kasvihuonekaasupäästöt

Raide- ja laivaliikenteen päästöjä tarkastellaan yhdessä, koska ne ovat varsin pieni osa kokonaispäästöjä. Lisäksi laivaliikenteen päästöjen vähentämiseen ei ole muita toimenpiteitä kuin #24 hiilineutraalista satamasta.  Tiedot perustuvat HSY:n päästölaskentaan. Mittarin tietokide löytyy Opasnetistä sivulta Air pollution emissions in Helsinki.