Taktinen mittari

Rakennuskannan kaukolämmönkulutus

Viimeisin mittaus
2018

6 700,20 GWh/a
94,20 GWh/a

Tavoitteeseen matkaa
16 vuotta

-2 100,20 GWh/a

Tavoite
2035

4 600 GWh/a

Rakennuskannan lämmönkulutus on tärkein kaukolämpöä vaativa tekijä. Monet rakentamiseen ja rakennusten käyttöön liittyvät tomenpiteet pyrkivät parantamaan Helsingin rakennuskannan energiatehokkuutta ja siten pienentämään rakennuskannan kuluttaman kaukolämmön määrää. Tämä mittari seuraa tämän tavoitteen toteutumista.

Menneiden vuosien data löytyy Helsingin ympäristötilastosta. Tavoite perustuu Gaia Consulting Oy:n tekemään Rakentamisen osa-alueen päästövähennyslaskelmat -selvitykseen (julkaisematon laskentataulukko, tiivistelmä loppuraportista löytyy täältä.) Mittarin tietokide löytyy sivulta Helsinki energy consumption.

Kuvaaja

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
56Energiatehokas täydennys- ja korjausrakentaminen
Ajallaan
67Energiarenessanssi-ohjelma
Ajallaan
Hyvin merkittävä