Hyppää sisältöön
Mittarit

Rakennuskannan kaukolämmönkulutus

Viimeisin mittaus
2020
6 056GWh/a
−500 GWh/a
Tavoitteeseen matkaa
14 vuotta
−1 456GWh/a
Tavoite
2035
4 600GWh/a
Taktinen mittari

Rakennuskannan lämmönkulutus on tärkein kaukolämpöä vaativa tekijä. Monet rakentamiseen ja rakennusten käyttöön liittyvät tomenpiteet pyrkivät parantamaan Helsingin rakennuskannan energiatehokkuutta ja siten pienentämään rakennuskannan kuluttaman kaukolämmön määrää. Tämä mittari seuraa tämän tavoitteen toteutumista.

Menneiden vuosien data löytyy Helsingin ympäristötilastosta. Tavoite perustuu Gaia Consulting Oy:n tekemään Rakentamisen osa-alueen päästövähennyslaskelmat -selvitykseen (julkaisematon laskentataulukko, tiivistelmä loppuraportista löytyy täältä.) Mittarin tietokide löytyy sivulta Helsinki energy consumption.

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
56Energiatehokas täydennys- ja korjausrakentaminen
Aikataulussa
67Energiarenessanssi-ohjelma
Valmis
Hyvin merkittävä
79Hukkalämmön hyödyntäminen
Aikataulussa