Hyppää sisältöön
Mittarit

Tunnistettu hukkalämpö- tai lämmöntalteenoton energiansäästöpotentiaali

Toiminnallinen mittari

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
32Hukkalämpöjen talteenotto
Aikataulussa
Kohtalainen