Hyppää sisältöön
Toiminnallinen mittari

Tunnistettu hukkalämpö- tai lämmöntalteenoton energiansäästöpotentiaali

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
32Hukkalämpöjen talteenotto
Aikataulussa
Kohtalainen