Toiminnallinen mittari

Toteutunut energiansäästö hukkalämpö- tai lämmöntalteenottokohteista

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
32Hukkalämpöjen talteenotto
Ajallaan
Kohtalainen