Hyppää sisältöön
Mittarit

Valtakunnallinen sähköntuotannon päästökerroin

Viimeisin mittaus
2018
95,53g/kWh
−7,94 g/kWh
Tavoitteeseen matkaa
9 vuotta
−24,93g/kWh
Tavoite
2030
70,6g/kWh
Taktinen mittari

Sähköntuotannon päästökerroin kuvaa sitä, kuinka paljon kasvihuonekaasupäästöjä syntyy, kun tuotetaan yksi yksikkö sähköenergiaa. Päästökertoimen avulla voidaan laskea Helsingissä käytetyn sähkön tuottamisen päästöt, kun päästökerroin ja käytetyn sähkön määrä tiedetään. Ideallitilanteessa päästökerroin on mahdollisimman alhainen, jolloin voidaan tuottaa tietyn sähkömäärän tuottaminsesta syntyy vähemmän päästöjä. Päästökerrointa on tärkeä seurata, sillä sitä pienentämällä pystytään pienentämään sähköntuotannon päästöjä merkittävästi.

Tiedot on saatu HSY:n kasvihuonekaasupäästölaskelmista jakamalla Helsingin kulutussähkön päästöt energiankulutuksella. Tavoitteet perustuvat Gaia Consulting Oy:n tekemään Rakentamisen osa-alueen päästövähennyslaskelmat -selvitykseen (julkaisematon laskentataulukko, tiivistelmä loppuraportista löytyy täältä.)