Taktinen mittari

Helen Oy:n kaukolämmöntuotannon kasvihuonekaasupäästöt

Tämä mittari mittaa Helen Oy:n kaukolämmöntuotannon tuottamia kasvihuonekaasupäästöjä.

Tämä mittari ei linkity suoraan Helsingin kasvihuonekaasupäästöihin, koska silloin kaukolämmön päästöt laskettaisiin kahteen kertaan: lämmön tuottajan päästöinä ja lämmön kuluttajan päästöinä. Sen sijaan Helenin kaukolämmöntuotannon päästöjen ja tuotetun lämmön määrän perusteella lasketaan kaukolämmöntuotannon päästökerroin. Päästökerrointa käytetään laskemaan Helsingissä käytetyn kaukolämmön päästöt, jotka sisällytetään kokonaispäästöihin.

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
71Helen hiilineutraali 2035
Ajallaan
Hyvin merkittävä