Hyppää sisältöön
Mittarit

Uusien ja päivitettyjen kriteerien määrä

Toiminnallinen mittari

Kehitettyjen ja uusien kriteerien määrä (tavoitetaso x)

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
107Hankintojen ilmastokriteerien kehittäminen
Aikataulussa
Merkittävä