Hyppää sisältöön
Toiminnallinen mittari

Uusien ja päivitettyjen kriteerien määrä

Kehitettyjen ja uusien kriteerien määrä (tavoitetaso x)

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
107Hankintojen ilmastokriteerien kehittäminen
Aikataulussa
Merkittävä