Hyppää sisältöön
Mittarit

Kilpailutukset, joissa ilmastokriteereitä käytetty vähimmäisvaatimuksena tai vertailuperusteena

Toiminnallinen mittari

Kilpailutusten määrä, jossa kriteereitä käytetty vähimmäisvaatimuksena tai vertailuperusteena merkittävällä painoarvolla (tavoitetaso x)

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
107Hankintojen ilmastokriteerien kehittäminen
Aikataulussa
Merkittävä