Toiminnallinen mittari

Kilpailutukset, joissa ilmastokriteereitä käytetty vähimmäisvaatimuksena tai vertailuperusteena

Kilpailutusten määrä, jossa kriteereitä käytetty vähimmäisvaatimuksena tai vertailuperusteena merkittävällä painoarvolla (tavoitetaso x)

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
107Hankintojen ilmastokriteerien kehittäminen
Ajallaan
Merkittävä