Taktinen mittari

Kaukolämmöntuotannon päästökerroin

Viimeisin mittaus
2018

201,92 g/kWh
-10,43 g/kWh

Tavoitteeseen matkaa
6 vuotta

-91,92 g/kWh

Tavoite
2025

110 g/kWh

Kaukolämmöntuotannon päästökerroin kuvaa sitä, kuinka paljon kasvihuonekaasupäästöjä syntyy, kun tuotetaan yksi yksikkö lämpöenergiaa. Päästökertoimen avulla voidaan laskea Helsingin rakennuskannan käyttämän kaukolämmön tuotannon tuottamat päästöt, kun päästökerroin ja käytetyn kaukolämmön määrä tiedetään. Ideallitilanteessa päästökerroin on mahdollisimman alhainen, jolloin voidaan tuottaa sama määrä lämpöä mutta vähemmän päästöjä. Päästökerrointa on tärkeä seurata, sillä sitä pienentämällä pystytään pienentämään lämmöntuotannon päästöjä merkittävästi.

Päästökertoimet on saatu HSY:n kasvihuonekaasupäästölaskelmista jakamalla Helsingin kaukolämmön päästöt energiankulutuksella. Tavoitteet ovat Helen Oy:n itselleen määrittelemät.

Kuvaaja