Hyppää sisältöön
Mittarit

Kaukolämmöntuotannon päästökerroin

Viimeisin mittaus
2020
182g/kWh
−28,8 g/kWh
Tavoitteeseen matkaa
2 vuotta
−52g/kWh
Tavoite
2023
130g/kWh
Taktinen mittari

Kaukolämmöntuotannon päästökerroin kuvaa sitä, kuinka paljon kasvihuonekaasupäästöjä syntyy, kun tuotetaan yksi yksikkö lämpöenergiaa. Päästökertoimen avulla voidaan laskea Helsingin rakennuskannan käyttämän kaukolämmön tuotannon tuottamat päästöt, kun päästökerroin ja käytetyn kaukolämmön määrä tiedetään. Ideallitilanteessa päästökerroin on mahdollisimman alhainen, jolloin voidaan tuottaa sama määrä lämpöä mutta vähemmän päästöjä. Päästökerrointa on tärkeä seurata, sillä sitä pienentämällä pystytään pienentämään lämmöntuotannon päästöjä merkittävästi.

Päästökertoimet on saatu HSY:n kasvihuonekaasupäästölaskelmista jakamalla Helsingin kaukolämmön päästöt energiankulutuksella. Tavoitteet tulevat HNH-ohjelman taustalaskelmista.

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
71Helen hiilineutraali 2030
Aikataulussa
Hyvin merkittävä