Taktinen mittari

Kaukolämmöntuotannon päästökerroin

Viimeisin mittaus
2018

201,92 g/kWh-10,43 g/kWh

Tavoitteeseen matkaa
6 vuotta

-91,92 g/kWh

Tavoite
2025

110 g/kWh

Kaukolämmöntuotannon päästökerroin kuvaa sitä, kuinka paljon kasvihuonekaasupäästöjä syntyy, kun tuotetaan yksi yksikkö lämpöenergiaa. Päästökertoimet on saatu HSY:n kasvihuonekaasupäästölaskelmista jakamalla Helsingin kaukolämmön päästöt energiankulutuksella.

Kuvaaja

Suorat vaikutukset