Taktinen mittari

Kulutussähkönkulutus

Viimeisin mittaus
2018

3 891,36 GWh/a
-72,19 GWh/a

Tavoitteeseen matkaa
16 vuotta

-1 091,36 GWh/a

Tavoite
2035

2 800 GWh/a

Tämä mittari mittaa kulutussähkön käyttöä Helsingissä. Kulutussähkö on yksi isoista päästöjä aiheuttavista tekijöistä, joten sen kulutusta ja kulutuksen kokonaistavoitteeseen pääsyä on tärkeää seurata.

Data löytyy HSY:ltä. Mukaan on laskettu asumisen, palveluiden ja teollisuuden käyttämä kulutussähkö. Sähkölämmityksen ja liikenteen käyttämä sähkö löytyy muista mittareista.

Kuvaaja